LTA Antistollingszorg
Menu

Afbakening

De LTA antistollingszorg geeft richting aan de samenwerking tussen de medisch specialist, huisarts, trombosedienst, openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker, specialist ouderengeneeskunde en mondzorgverleners. LTA antistollingszorg gaat over afspraken zoals:

  • verwijzing en terug verwijzing tussen de eerste en tweede lijn
  • taakverdeling
  • afstemmen periprocedureel beleid
  • onderlinge afstemming en voorlichting aan de patiënt.
  • De focus ligt daarbij op orale anticoagulantia (DOAC of VKA). De behandeling met trombocytenaggregatieremmers komt aan bod als deze in combinatie met orale anticoagulantia worden voorgeschreven of bij adviezen rondom periprocedureel beleid. Het doel van deze LTA is om een kader te bieden voor regionale afspraken tussen zorgprofessionals en zorggebruikers over de organisatie van antistollingszorg.

    Op verschillende plaatsen in het land zijn al werkafspraken gemaakt, die geïntegreerd zijn in deze LTA. Uitgangspunt zijn de bestaande richtlijnen en standaarden over antistollingszorg. Ten overvloede noemen we hier dat de LTA gaat over transmurale afspraken rondom antistollingszorg. Bij veel patiënten met trombotische ziekten bestaat comorbiditeit, zoals bijvoorbeeld coronair lijden of hartfalen bij atriumfibrilleren of een onderliggende maligniteit bij veneuze trombo-embolie. Transmurale afspraken over diagnostiek naar deze comorbiditeit valt buiten het bestek van deze LTA.

    Federatie Medisch Specialisten