LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Literatuur

Richtlijnen

 • Antitrombotisch beleid

  Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, huisartsen, orthopeden, longartsen, klinisch chemici, anesthesiologen, cardiologen, traumatologen, kinderartsen, klinisch geriaters, neurologen, gynaecologen, radiologen en laboratoriumartsen. Om het patiëntenperspectief mee te nemen, is in de literatuur gezocht naar artikelen waarin dit perspectief beschreven staat.
 • Neuraxisblokkade en antistolling

  Het initiatief voor de richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, internisten/vasculair geneeskundigen, traumachirurgen, ziekenhuisapothekers en hematologen. De werkgroep heeft aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door patiëntenbeschrijvingen van bloedingen bij pijnblokkades te bestuderen.
 • Klinische praktijkrichtlijn ‘bloedige ingrepen in de mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken’

  In de zomer van 2017 is KIMO begonnen met de voorbereiding van de KPR-module Antistolling mondzorg. Deze KPR-module wordt onderdeel van de herziene richtlijn Antitrombotisch beleid van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).
 • ESC guidelines Atrial Fibrillation (Management of)

  Despite good progress in the management of patients with atrial fibrillation (AF), this arrhythmia remains one of the major causes of stroke, heart failure, sudden death, and cardiovascular morbidity in the world. These 2016 Atrial Fibrillation Guidelines are based on the current state-of-the-art evidence in 2016.
 • ESC guidelines Practical guide on NOACs for patients with atrial fibrillation 2018 (Management of) ESC Cinical Practice Guidelines: European Heart Journal, Volume 39, Issue 16, 21 April 2018, Pages 1330–1393.

  The current manuscript is the second update of the original Practical Guide, published in 2013 [Heidbuchel et al. European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2013;15:625–651; Heidbuchel et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2015;17:1467–1507]. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) are an alternative for vitamin K antagonists (VKAs) to prevent stroke in patients with atrial fibrillation (AF) and have emerged as the preferred choice, particularly in patients newly started on anticoagulation. Both physicians and patients are becoming more accustomed to the use of these drugs in clinical practice.
 • Richtlijn antitrombotische therapie en endoscopische procedures

  Door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen in samenwerking met leden van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en Nederlandse Internisten Vereniging.
 • Richtlijn Perioperatief Traject

  Door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen in samenwerking met leden van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en Nederlandse Internisten Vereniging.

Standaarden

 • Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)

  Dit document richt zich op de individuele zorgaanbieder en organisatie in de eerste en tweede lijn. In dit document is vastgelegd hoe het zorgproces ingericht wordt, wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en hoe communicatie en afstemming tussen de partners in de keten en patiënt plaatsvindt. Het inrichten van structuren en aangaan van samenwerkingsverbanden blijkt een complexe aangelegenheid voor professionals in de praktijk. Vanwege deze complexiteit van de organisatie is het noodzakelijk om meer centrale regie te voeren. Deze regie wordt in de LSKA geborgd door het casemanagement antistolling.
 • NHG standaard diepe veneuze trombose en longembolie

  De NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie geeft richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie. Ook tromboflebitis in het been en het posttrombotisch syndroom komen aan bod.)
 • NHG standaard atriumfibrilleren

  De NHG-Standaard Atriumfibrilleren geeft richtlijnen voor de diagnostiek van en het beleid bij atriumfibrilleren. Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is. De diagnose wordt gesteld op basis van een kenmerkend ECG-beeld. Na extrasystolie is atriumfibrilleren de meest voorkomende hartritmestoornis.

Scholing

Literatuur