LTA Antistollingszorg
Menu

Beslisboom Rivaroxaban

Periprocedureel beleid - rivaroxaban
Patiënt gebruikt rivaroxaban preoperatief.
Nederlandse Internisten Vereniging
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlands Huisartsen Genootschap
Harteraad
Landelijke transmurale afspraak (LTA) Antistollingszorgversie: 1.2.2
Federatie Medisch Specialisten