LTA Antistollingszorg
Menu

Beslisboom Edoxaban

Periprocedureel beleid - edoxaban
Patiënt gebruikt edoxaban preoperatief.
Nederlandse Internisten Vereniging
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlands Huisartsen Genootschap
Harteraad
Landelijke transmurale afspraak (LTA) Antistollingszorgversie: 1.2.2
Federatie Medisch Specialisten