LTA Antistollingszorg
LTA Antistollingszorg
Menu

Periprocedureel beleid TAR - monotherapie Clopidogrel of ASA

Beslisboom

Patiënt gebruikt trombocytenaggregatieremmer

Monotherapie (clopidogrel of ASA).
Spoedoperatie?

Overleg met consulent antistolling

Type ingreep

Bepaal het type ingreep:
  • Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding
Zie 'Ingrepen met potentieel belangrijke negatieve gevolgen bij bloeding'
  • Cardiale chirurgie en sommige vaatchirurgische ingrepen (bijv. carotis end-arteriectomie)
  • Overige chirurgie of ingreep

Onderbreken TAR

TAR dient vanaf 7 dagen voorafgaand aan ingreep te worden onderbroken

Overige chirurgie

TAR continueren

ASA continueren

Bij clopidogrel gebruik: overweeg om clopidogrel te vervangen door ASA 5 dagen voorafgaand aan de ingreep.
In specifieke situaties (zoals eerdere bloedings-problemen) kan bij een laag tromboserisico overwogen worden de ASA/ clopidogrel vanaf 5 dagen voorafgaand aan de ingreep te onderbreken.

Hervatten van TAR

  • Intermediair bloedingsrisico: TAR kan 24 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.
  • Hoog bloedingsrisico: TAR kan 48 uur na einde van de ingreep worden hervat mits adequate hemostase is bereikt.