LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Periprocedureel Beleid - edoxaban

Beslisboom

Periprocedureel beleid - edoxaban

Patiënt gebruikt edoxaban preoperatief.

Bepaal bloedingsrisico van de ingreep

Zie Tabel periprocedureel bloedingsrisico
Kies het bloedingsrisico:

Laag bloedings-risico

Continueer edoxaban.
Echter laatste tablet bij voorkeur 8-12 uur vóór de ingreep voorkomt topspiegel tijdens ingreep.

Intermediair bloedings-risico

Stop edoxaban, afhankelijk van nierfunctie.
Nierfunctiebepaling max. 6 maanden oud
Geen overbrugging.

Hoog bloedings-risico

Stop edoxaban, afhankelijk van nierfunctie.
Nierfunctiebepaling max. 6 maanden oud
Geen overbrugging.

Pauzeer edoxaban

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 24 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: 36 uur voor ingreep

Pauzeer edoxaban

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 48 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: 48 uur voor ingreep

Herstart edoxaban

Herstart edoxaban 24 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.

Herstart edoxaban

Herstart edoxaban 48 - 72 postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.