LTA Antistollingszorg
LTA AntistollingszorgMenu

Therapietrouw

De verantwoordelijkheid van de antistollingszorg ligt, waar mogelijk, gezamenlijk bij de voorschrijver en patiënt. De behandelaar en apotheker moet de patiënt op het moment van voorschrijven inlichten over het belang van goede therapietrouw en vervolgens is de patiënt verantwoordelijk voor het juiste gebruik. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de verwachtingen en behoeften van de patiënt. Het bespreken en mogelijk wegnemen van bezwaren tegen medicatiegebruik (inclusief bijwerkingen) en het onderstrepen van de voordelen vormen een onderdeel hiervan. Dit dient bij het voorschrijven en bij periodieke opvolging te gebeuren. Vraag bij de controles na of het middel volgens voorschrift geslikt wordt en of de patiënt problemen ervaart. Voor tips om de therapietrouw te bevorderen zie escardio.org en digitalezorggids.nl.

Als de patiënt overweegt om te stoppen (bijvoorbeeld bij bijwerkingen) moet deze altijd direct (telefonisch) contact opnemen met de arts en/of apotheker en niet wachten tot een volgende geplande afspraak. Bij gebruik van VKA moet de patiënt en arts ook contact met de trombosedienst opnemen.