LTA Antistollingszorg
Menu

Colofon

Landelijke Transmurale Afspraak Antistollingszorg

Initiatief
Nederlandse Internisten Vereniging

Nederlandse Internisten Vereniging

Ondersteuning
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Financiering

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlands Huisartsen Genootschap
Harteraad
Harteraad

Geautoriseerd door

10-07-2020
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Harteraad
 • Federatie Nederlandse Trombosediensten
 • Kennisinstituut Mondzorg
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Samenstelling van de werkgroep

 • Prof. dr. M.V. (Menno) Huisman, internist-vasculaire geneeskunde, voorzitter, NIV
 • Dr. L.M. (Laura) Faber, internist-hematoloog, NIV
 • Dr. G.J. (Geert-Jan) Geersing, huisarts, NHG
 • G.H. (Aafke) Snoeijen, huisarts / kaderhuisarts Hart- & Vaatziekten, NHG
 • Dr. M.E.W. (Martin) Hemels, cardioloog – elektrofysioloog, NVVC
 • Dr. M.A. (Marc) Brouwer, cardioloog, NVVC
 • A. (Anne) Kors-Walraven MSc, beleidsadviseur, Harteraad (tot juni 2019)
 • A. (Annemarie) Auwerda, beleidsadviseur, Harteraad (vanaf juni 2019)
 • Samenstelling van de klankbordgroep

 • Prof. dr. F.R. (Fred) Rozema, MKA-chirurg, KIMO
 • Dr. J. (Jip) de Jong, epidemioloog-huisarts n.p., NHG
 • Dr. S.H. (Steven) Renes, anesthesioloog-pijnarts, NVA
 • Dr. A.M. (Arno) Wiersema, vaatchirurg, NvVH
 • Drs. J.N. (Joyce) Wouts, AIOS SEH, NVSHA
 • Dr. M.E. (Maarten) Tushuizen, maag-darm-leverarts, NVMDL
 • Drs. M.H.W. (Michiel) van Beek, klinisch geriater, NVKG
 • B.E. (Liesbeth) Bosma, ziekenhuisapotheker, NVZA
 • Drs. A. (Annemieke) Horikx, apotheker, KNMP
 • Prof. dr. H. (Hugo) ten Cate, internist-vasculaire geneeskunde, voorzitter bestuur, FNT
 • Dr. E.J. (Ewoud) van Dijk, neuroloog, voorzitter bestuur, NVN
 • Belangenverklaring

  De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

  Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

  Achternaam:

  Belangenverklaring:

  AchternaamKors-WalravenHoofdfunctieBeleidsadviseur, De Hart&VaatgroepNevenwerkzaamhedennvt
  Persoonlijke financiële belangennvtPersoonlijke relatiesnvtExtern gefinancieerd onderzoeknvt
  Intellectuele belangen en reputatieUitsluitend direct / inhoudelijk werkgerelateerd: o.a. participatie in programma KIDZ van de NPCFOverige belangennvt

  App door Mecosud B.V. - Powered by inFlow (interactieve beslisbomen voor de gezondheidszorg en educatieve sector)

  Federatie Medisch Specialisten